พูดไม่มีหางเสียง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดไม่มีหางเสียง หมายถึง พูดห้วน ๆ พูดไม่ไพเราะนุ่มนวล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดไม่มีหางเสียง เช่น

  • เป็นเด็กเป็นเล็กพูดไม่มีหางเสียงแบบนี้ใครเขาจะรักจะเอ็นดู
  • ไม่มีใครชอบคนพูดไม่มีหางเสียงหรอกนะ มันดูไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพเขา
advertisements