พูดไม่ออก บอกไม่ถูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดไม่ออก บอกไม่ถูก หมายถึง ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไรดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดไม่ออก บอกไม่ถูก เช่น

  • เธอเข้าใจความรู้สึกฉันใช่ไหมมันพูดไม่ออก บอกไม่ถูกจริง ๆ
  • ตอนนั้นฉันพูดไม่ออก บอกไม่ถูกในหัวมันตื้อไปหมด
advertisements