พ่อพวงมาลัย แปลว่าอะไร หมายถึง…

พ่อพวงมาลัย หมายถึง ชายที่ไม่ยอมตั้งตัวหรือทำการงานเป็นหลักฐานมั่นคง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พ่อพวงมาลัย เช่น

  • อายุปูนนี้แล้วนายจะมามัวทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยอยู่ไม่ได้แล้วนะ
  • ที่ฉันเลิกกับเขาก็เพราะวัน ๆ เขาเอาแต่ทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยแล้วฉันจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้อย่างไร
advertisements