พ่อแก้วแม่แก้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

พ่อแก้วแม่แก้ว หมายถึง พ่อแม่บังเกิดเกล้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พ่อแก้วแม่แก้ว เช่น

  • ขอให้พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกให้พ้นจากอันตรายด้วยเถิด
  • เวลาที่ตกอยู่ในอันตรายหรือยามคับขันฉันจะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วตลอด
advertisements