ฟังหูไว้หู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟังหูไว้หู หมายถึง ฟังอะไรมาอย่าเชื่อทั้งหมด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟังหูไว้หู เช่น

  • เรื่องแบบนี้ต้องฟังหูไว้หูบ้าง เราไม่รู้ว่าที่ฟังมาจริงเท็จแค่ไหน
  • เวลาใครมาเล่าอะไรเกี่ยวกับผมให้คุณฟังก็ควรฟังหูไว้หูเสียบ้าง
advertisements