ฟิวส์ขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟิวส์ขาด หมายถึง โกรธจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟิวส์ขาด เช่น

  • พอเขาฟิวส์ขาดเท่านั้นแหละ ไม่มีใครที่จะห้ามเขาทำอะไรร้าย ๆ ได้เลย
  • วันนี้เธอฟิวส์ขาดจนทำให้นักเรียนร้องไห้เลยรู้ไหม
advertisements