ฟื้นฝอยหาตะเข็บ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ หมายถึง พูดรื้อฟื้นเรื่องเก่า ๆ ให้กระเทือนใจของอีกฝ่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟื้นฝอยหาตะเข็บ เช่น

  • เรื่องมันก็จบไปนานแล้วคุณจะฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกทำไม
  • ชีวิตคู่ถ้าอยากอยู่อย่างมีความสุขก็อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บปวดใจทั้งสองฝ่าย
advertisements