ฟ้าสางเดือนดับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าสางเดือนดับ หมายถึง หมดอำนาจลงเมื่อมีผู้มีอำนาจเหนือกว่าขึ้นมาแทนที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้าสางเดือนดับ เช่น

  • พอถึงฤดูโยกย้ายทีไรเราจะเห็นผู้บังคับบัญชาหลายคนอยู่ในสภาพฟ้าสางเดือนดับเพราะคำสั่งโยกย้ายเสมอ
  • เมื่อมีคนรุ่นใหม่ไฟแรงกว่ามาแทนที่คนรุ่นเราก็ถูกบังรัศมีไปโดยปริยาย เหมือนที่เขาว่าฟ้าสางเดือนดับ
advertisements