ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หมายถึง รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เช่น

  • เพราะเขาไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถึงได้ถูกลดขั้นจนถึงทุกวันนี้
  • เกิดเป็นคนต้องรู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถึงจะอยู่รอดในสังคมได้
advertisements