มดถ่อหมอความ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มดถ่อหมอความ หมายถึง ทนายที่มีเล่ห์เลี่ยมมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มดถ่อหมอความ เช่น

  • ทนายที่สนใจแต่การชนะคดีความโดยไม่สนใจความยุติธรรมก็เป็นได้แค่มดถ่อหมอความเท่านั้น
  • ถ้าอยากเป็นทนายความใจต้องรักความยุติธรรม อย่าช่วยคนผิดให้เป็นถูกอย่างพวกมดถ่อหมอความเขาทำกัน
advertisements