มดแดงแฝงพวงมะม่วง แปลว่าอะไร หมายถึง…

มดแดงแฝงพวงมะม่วง หมายถึง ชายที่แอบรักหญิงบ้านใกล้กันหรือเป็นคนใกล้ตัวและคอยกีดกันชายอื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มดแดงแฝงพวงมะม่วง เช่น

  • ผู้หญิงเขาไม่รักยังจะทำตัวเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงไปได้
  • แค่จีบเขายังไม่กล้าทำได้แค่เป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วง
advertisements