มอดกัดไม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มอดกัดไม้ หมายถึง บ่นไม่รู้จักหยุด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มอดกัดไม้ เช่น

  • นายเป็นหัวหน้าแล้วจะมาบ่นเป็นมอดกัดไม้ไม่มีลูกน้องที่ไหนอยากทำงานให้หรอกนะ
  • ถ้าคุณเลิกบ่นเป็นมอดกัดไม้ได้ผมจะสบายหูมากเลย
advertisements