มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง พูดจาตลบตะแลง, คนกลับกลอก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก เช่น

  • เขาเป็นพวกมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก ไม่มีใครอยากยุ่งกับเขาด้วยหรอก
  • เพราะนายทำตัวเป็นมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกแบบนี้ถึงไม่ค่อยมีใครเชื่อที่นายพูด
advertisements