มะนาวไม่มีน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึง พูดไม่ไพเราะไม่น่าฟัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มะนาวไม่มีน้ำ เช่น

  • คนเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำจะมาพูดจามะนาวไม่มีน้ำก็คงจะไม่เหมาะกับฐานะตน
  • อย่าไปถือเขาเลยเขาเป็นคนพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำแต่ว่าเขาก็หวังดีกับเราแหละ
advertisements