มะพร้าวห้าวขายสวน แปลว่าอะไร หมายถึง…

มะพร้าวห้าวขายสวน หมายถึง เอาของที่เขามีอยู่แล้วไปให้เขา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มะพร้าวห้าวขายสวน เช่น

  • ฉันไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากหัวหน้าที่เพราะเขาดูจะมีพร้อมทุกอย่าง กลัวจะเป็นการเอามะพร้าวห้าวขายสวนให้ตัวเองเสียหน้า
  • บ้านเขาทำธุรกิจส่งออกผ้าไหมนายก็ยังจะเอาผ้าไหมไปฝากเขา มันไม่เป็นการเอามะพร้าวห้าวขายสวนหรอกหรือ
advertisements