มักมาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

มักมาก หมายถึง โลภมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มักมาก เช่น

  • ผู้ชายบางคนมักมากมีบ้านเล็กบ้านน้อยแค่ไหนก็ไม่พอ
  • คนเราหากไม่รู้จักความพอเพียงอยากได้ไม่รู้จบสุดท้ายก็เป็นแค่คนมักมาก
advertisements