มัดมือชก แปลว่าอะไร หมายถึง…

มัดมือชก หมายถึง บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้หรือขัดขืน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มัดมือชก เช่น

  • เธอเล่นมัดมือชกให้ฉันไปเป็นวิทยากรโดยไม่ให้ฉันได้มีโอกาสปฏิเสธเลย
  • ถึงเธอจะเคยช่วยฉันไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาใช้มัดมือชกให้ฉันทำงานให้เธอได้นะ
advertisements