มั่งมีศรีสุข แปลว่าอะไร หมายถึง…

มั่งมีศรีสุข หมายถึง มีทรัพย์สินเงินทองและความสุขสบาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มั่งมีศรีสุข เช่น

  • พ่อก็ขอให้พวกลูก ๆ ทุกคนมั่งมีศรีสุขกันถ้วนหน้า
  • ถ้านายไม่ขยันชาตินี้ไม่มีทางมั่งมีศรีสุขได้อย่างที่ฝันหรอก
advertisements