มากหมอมากความ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มากหมอมากความ หมายถึง หลายคนต่างมีความเห็นที่ต่างกันจนตกลงกันไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มากหมอมากความ เช่น

  • ถ้ามัวแต่จะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก มันก็มากหมอมากความตกลงกันไม่ได้เสียที
  • ผมเขาใจว่าทุกคนต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ถ้าเรามัวแต่มากหมอมากความอยู่อย่างนี้งานคงไม่มีความคืบหน้าแน่
advertisements