มาก่อนไก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มาก่อนไก่ หมายถึง มาแต่เช้ามืด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มาก่อนไก่ เช่น

  • ตั้งแต่เป็นครูจนเกษียณไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่มาก่อนไก่
  • พรุ่งนี้ยังไงก็มาก่อนไก่ก็แล้วกันเดินทางเช้า ๆ อากาศไม่ร้อน
advertisements