มารประจญ, มารผจญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มารประจญ, มารผจญ หมายถึง ผู้ที่คอยขัดขวางไม่ให้ทำงานสำเร็จ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มารประจญ, มารผจญ เช่น

  • งานฉันกำลังจะเสร็จแท้ ๆ เพราะนายแท้ ๆ งานเลยไม่เสร็จ นายนี่มันมารผจญจริง ๆ
  • ในพระคริสต์เจ้าเราถูกมารประจญและพระองค์ก็ทรงชนะหมู่มารนั้นได้
advertisements