มารหัวขน แปลว่าอะไร หมายถึง…

มารหัวขน หมายถึง ลูกในท้องที่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นพ่อ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มารหัวขน เช่น

  • เป็นผู้หญิงทำตัวแบบนี้ระวังสักวันมารหัวขนจะมาอยู่ด้วย
  • พวกรักสนุกพอท้องขึ้นมาก็ชอบคิดว่าเด็กในท้องเป็นมารหัวขน
advertisements