มาสว่างไปสว่าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

มาสว่างไปสว่าง หมายถึง เกิดมาดีแล้วตายไปอย่างมีคุณค่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มาสว่างไปสว่าง เช่น

  • ใคร ๆ ก็รู้ว่าอาจารย์ท่านมาจากตระกูลผู้ดีในขณะที่มีชีวิตท่านก็ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาตลอดจนกระทั่งสิ้นบุญ อย่างนี้เรียกว่ามาสว่างไปสว่างโดยแท้
  • ถ้าชีวิตของเราเกิดมาดีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ควรสร้างคุณประโยชน์ให้ผู้อื่น อย่างน้อยชีวิตของเราก็เรียกได้ว่ามาสว่างไปสว่าง
advertisements