มาเหนือเมฆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มาเหนือเมฆ หมายถึง คิดหรือทำด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่าผู้อื่น, มาหรือปรากฎขึ้นโดยไม่มีใครคาดหมาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มาเหนือเมฆ เช่น

  • ผลงานของเขาครั้งนี้ถือว่ามาเหนือเมฆจนทุกคนต้องตะลึง
  • ทุกไอเดียที่เขาเสนอเรียกได้ว่ามาเหนือเมฆแทบทุกครั้งก็ได้
advertisements