มาแต่ไก่โห่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มาแต่ไก่โห่ หมายถึง มาตั้งแต่เช้ามืด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มาแต่ไก่โห่ เช่น

  • เขามาแต่ไก่โห่แล้ว
  • ฉันมาทำงานก่อนใครทุกวันเลยมักจะโดนแซวว่ามาแต่ไก่โห่เลยหรือ
advertisements