มาไทยไปฝรั่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

มาไทยไปฝรั่ง หมายถึง มาสายไม่ตรงเวลาแต่กลับตรงเวลา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มาไทยไปฝรั่ง เช่น

  • นายนี่มาทำงานแบบมาไทยไปฝรั่งจริงนะ
  • เพราะทำตัวมาไทยไปฝรั่งงานถึงไม่ค่อยคืบหน้าเสียที
advertisements