มาไม้ไหนไปไม้นั้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

มาไม้ไหนไปไม้นั้น หมายถึง โต้ตอบด้วยเล่ห์เหลี่ยมแบบเดียวกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มาไม้ไหนไปไม้นั้น เช่น

  • ต่อไปเราจำเป็นต้องโต้ตอบแบบมาไม้ไหนไปไม้นั้นบ้างแล้ว
  • ถ้าเราไม่ทำแบบมาไม้ไหนไปไม้นั้นทางนั้นก็จะได้ใจอยู่เรื่อยไป
advertisements