มิตรจิตมิตรใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มิตรจิตมิตรใจ หมายถึง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มิตรจิตมิตรใจ เช่น

  • บ้านใกล้เรือนเคียงก็ควรอยู่แบบมิตรจิตมิตรใจจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข
  • เราต่างก็มีมิตรจิตมิตรใจให้กันมานานแล้ว
advertisements