มีกลเม็ดเด็ดพราย แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีกลเม็ดเด็ดพราย หมายถึง ทีเด็ดที่เป็นที่ยอมรับ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีกลเม็ดเด็ดพราย เช่น

  • เขามีกลเม็ดเด็ดพรายในการโน้มน้าวใจผู้อื่น
  • งานบางอย่างจำเป็นต้องมีกลเม็ดเด็ดพรายเข้าช่วยจึงจะสำเร็จ
advertisements