มีดขัดหลังมาเล่มเดียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีดขัดหลังมาเล่มเดียว หมายถึง มีแต่ตัวเปล่ามาขอลูกสาวเขา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีดขัดหลังมาเล่มเดียว เช่น

  • เขยฉันตอนมาขอลูกสาวมันเอามีดขัดหลังมาเล่มเดียวแค่นั้นแหละ เห็นแก่ความขยันตั้งใจจริงฉันเลยยกลูกสาวให้
  • นายไม่ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวอีกหน่อยจะไปขอแฟนแต่งงานคิดจะเอามีดขัดหลังมาเล่มเดียวหรือไง
advertisements