มีตาหามีแววไม่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีตาหามีแววไม่ หมายถึง มีตาเสียเปล่าแต่ไม่รู้จักแยกแยะสิ่งดีไม่ดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีตาหามีแววไม่ เช่น

  • นายมีตาหามีแววไม่จริง ๆ คนดีมีฝีมือกลับไปใช้ให้ทำงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถของเขา
  • เธอดูไม่ออกหรือยังไงว่าอันไหนของก็อปอันไหนของแท้ เสียแรงที่เป็นนักช็อปเสียจริง แบบนี้เขาเรียกว่ามีตาหามีแววไม่
advertisements