มีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจ หมายถึง การมีครอบครัวก็เหมือนมีภาระต้องให้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจ เช่น

  • เธอไม่ต้องมาบ่นเลยฉันเคยบอกแล้วว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจก็ไม่เชื่อ
  • คิดจะมีลูกมีผัวก็ตัดสินใจให้ดีอย่าตัดสินใจแค่อยากมี โบราณว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจ ถ้าไม่มั่นใจก็อยู่ตัวคนเดียวไปก่อนดีกว่า
advertisements