มีหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีหน้า หมายถึง ไม่รู้สึกละอายใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีหน้า เช่น

  • ทำเพื่อนฉันเจ็บปวดขนาดนี้นายยังมีหน้ามาขอคืนดีอีกเหรอ
  • เธอยังมีหน้ามาบอกว่าเป็นความผิดของลูกน้องทั้ง ๆ ที่เธอสั่งให้ลูกน้องทำตามที่เธอสั่งเองนะ
advertisements