มีเฟื้องมีสลึง แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีเฟื้องมีสลึง หมายถึง มีเงินเล็กน้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีเฟื้องมีสลึง เช่น

  • คนเราถึงจะมีเฟื้องมีสลึงก็ควรเก็บหอมรอมริบไว้เสียบ้าง
  • แม้ว่าจะมีเฟื้องมีสลึงแต่นั้นก็คือเงิน อย่าดูถูกว่ามันแค่เงินเล็กน้อย
advertisements