มีเรือน, มีครอบครัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

มีเรือน, มีครอบครัว หมายถึง แต่งงานแล้ว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มีเรือน, มีครอบครัว เช่น

  • บ้านนี้ลูกสาวคนสุดท้องเพิ่งจะมีเรือนไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง
  • อีกหน่อยเวลามีครอบครัวลูกก็ต้องดูแลครอบครัวของตัวเองเหมือนที่พ่อแม่ดูแลลูก
advertisements