มึงมาพาโวย แปลว่าอะไร หมายถึง…

มึงมาพาโวย หมายถึง พูดจาเอะอะโวยวาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มึงมาพาโวย เช่น

  • มึงมาพาโวยแบบนี้ใครเขาจะอยากคุยด้วย พูดจาปกติธรรมดาก็ได้
  • เพราะนายเป็นพวกมึงมาพาโวยแหละถึงไม่มีใครอยากชวนคุยด้วย
advertisements