มือขวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือขวา หมายถึง คนสนิทที่สามารถวางใจให้ทำงานแทนได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือขวา เช่น

  • เขาเป็นมือขวาให้ท่านประธานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทแล้ว
  • ฉันก็มีแต่นายเท่านั้นที่สามารถวางใจให้เป็นมือขวาของฉันได้
advertisements