มือขึ้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือขึ้น หมายถึง เจริญก้าวหน้า, มีโชคในการพนัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือขึ้น เช่น

  • วันนี้เขามือขึ้นพอกลับมาเลยเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงอยู่ที่ร้าน
  • สงสัยวันนี้จะมือขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด
advertisements