มือถือสากปากถือศีล แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือถือสากปากถือศีล หมายถึง แสดงตัวว่าเป็นคนดีแต่การกระทำกลับตรงกันข้าม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือถือสากปากถือศีล เช่น

  • ป้าแกบอกว่าจะไม่ฆ่าปลาช่วงเข้าพรรษารักษาศีลแต่แกก็ยังซื้อปลาที่เขาฆ่าแล้วจากตลาดมาขายอยู่ดี แบบนี้เขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีล
  • ปากเขาก็บอกว่าทำเพื่อบริษัทแต่กลับเอาเงินบริษัทไปใช้เพื่อสนองความต้องการส่วนตัวโดยเอาการดูแลลูกค้ามาบังหน้า ใคร ๆ ถึงได้ว่าเขาเป็นคนมือถือสากปากถือศีล
advertisements