มือบอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือบอน หมายถึง มืออยู่ไม่สุขชอบทำลายข้าวของ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือบอน เช่น

  • เด็กสมัยนี้มือบอนกันจริง ชอบขีดเขียนบนโต๊ะเรียนจนเป็นรอย
  • นายจะมือบอนไปถึงไหนของเพิ่งมาใหม่ก็ไปทำพังเสียแล้ว
advertisements