มือสะอาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือสะอาด หมายถึง มีความประพฤติดี, ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือสะอาด เช่น

  • เขาได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจที่มือสะอาดตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณ
  • มีนักการเมืองไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองมือสะอาดอย่างแท้จริง
advertisements