มือสั้นตีนสั้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือสั้นตีนสั้น หมายถึง ขาดคนที่จะช่วยเหลือให้งานสำเร็จได้ด้วยดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือสั้นตีนสั้น เช่น

  • งานใหญ่ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยคนมือสั้นตีนสั้น จำเป็นต้องมีคนหลายคนให้การสนับสนุน
  • ถ้าจะมัวทำธุรกิจแบบมือสั้นตีนสั้นแบบนี้นายไม่มีวันแข่งขันกับใครได้หรอก
advertisements