มืออ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

มืออ่อน หมายถึง มีความอ่อนน้อม, มีความสามารถน้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มืออ่อน เช่น

  • เพราะเขาเป็นคนมืออ่อนไปไหนมาไหนจึงเป็นที่รักใคร่
  • เขาไปรับงานยากมาทั้ง ๆ ที่ตัวเองนั้นมืออ่อน
advertisements