มือเก่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือเก่า หมายถึง มีความชำนาญมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือเก่า เช่น

  • งานนี้เชื่อใจมือเก่าอย่างเขาได้เลย
  • เพราะมีมือเก่าอย่างเขาเราถึงมีลูกค้ามีงานเข้าตลอด
advertisements