มือเป็นฝักถั่ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือเป็นฝักถั่ว หมายถึง แสดงความอ่อนน้อม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือเป็นฝักถั่ว เช่น

  • เด็กคนนี้มือเป็นฝักถั่วเชียวเจอฉันที่ไหนยกมือไหว้ตลอด
  • คนที่มือเป็นฝักถั่วผู้ใหญ่คนไหนเห็นเขาก็รักก็เอ็นดูทั้งนั้น
advertisements