มือแข็ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือแข็ง หมายถึง ไม่ค่อยไหว้คนง่าย ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือแข็ง เช่น

  • บางคนมือแข็งจนผู้ใหญ่มักมองว่าเป็นคนไม่มีสัมมาคารวะ
  • ที่เขามือแข็งเพราะเขาถือว่าถ้าไหว้คนที่ไม่ควรไหว้จะเป็นการลดเกียรติตัวเอง
advertisements