มือใครยาวสาวได้สาวเอา แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือใครยาวสาวได้สาวเอา หมายถึง แข่งกันในการเอาผลประโยชน์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือใครยาวสาวได้สาวเอา เช่น

  • ในโลกของธุรกิจปัจจุบันมันเป็นยุคที่มือใครยาวสาวได้สาวเอา
  • จัดงบประมาณปีนี้มือใครยาวสาวได้สาวเอาเพื่อที่จะให้ตนได้งบประมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
advertisements