มือไม่ถึง แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือไม่ถึง หมายถึง มีความสามารถไม่พอ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือไม่ถึง เช่น

  • รู้ตัวว่ามือไม่ถึงแล้วยังจะรับงานมาอีก
  • งานนี้ถ้าใครมือไม่ถึงแนะนำให้กลับไปฝึกแล้วค่อยกลับมาใหม่
advertisements