มือไม่พายเอาตีนราน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึง ไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือไม่พายเอาตีนราน้ำ เช่น

  • ถ้านายไม่คิดจะช่วยก็ช่วยอยู่เฉย ๆ ก็แล้วกันอย่าทำเป็นมือไม่พายเอาตีนราน้ำ
  • ที่บ้านเมืองไม่พัฒนาเสียทีก็เพราะมีพวกมือไม่พายเอาตีนราน้ำทำให้คนอื่นทำงานช้าลง
advertisements