มุ่งร้ายหมายขวัญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มุ่งร้ายหมายขวัญ หมายถึง คิดปองร้าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มุ่งร้ายหมายขวัญ เช่น

  • ที่เขาเสนอให้นายรับหน้าที่นี้ทั้ง ๆ ที่รู้ว่านายทำไม่ได้ก็เพราะเขามุ่งร้ายหมายขวัญนายอยู่
  • เด็กสามขวบที่ไหนจะมามุ่งร้ายหมายขวัญนาย นายก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
advertisements